We houden allemaal van feesten en plezier hebben. (Wij in ieder geval wel.)
Evenementen zoals festivals en concerten maken een groot deel uit van onze gemeenschap (vooral de jonge cultuur) over de hele wereld.
Hoewel we al deze feesten hebben en 'feel good' moments hebben, zijn we ons niet bewust van de rommel die we achterlaten. Denk aan al het plastic, sigarettenpeuken en ander afval dat in de natuur niets te zoeken heeft.

Met alles wat er momenteel in de wereld gebeurt, is het misschien moeilijk om ons überhaupt in zo'n setting voor te stellen. Maar dat is waarom het meer dan ooit, belangrijk is dat we onszelf voorlichten, bewust blijven van het grote plaatje en de (directe) werking van onze eigen acties. Nu evenementen voor een onbekende tijd wereldwijd zijn geannuleerd, weet niemand van ons echt waar we heen gaan. We laten ons er echter niet van weerhouden ons te concentreren op de dingen die we wel kunnen doen.

Op dit moment zijn er verschillende concepten under construction die deze zomer zullen worden gelanceerd. We zullen ons platform gebruiken voor het hosten van nieuwe en verschillende onderwerpen waarin een bepaalde bewustwording centraal staat. We willen deze thema's ook onder de aandacht brengen door onze creativiteit te gebruiken. Omdat we zelf kunstenaar zijn, is het erg belangrijk voor ons om ook via kunst te spreken.

We staan ​​voor een schone en verenigde wereld en met dit product streven we ernaar om ons best te doen. Zelfs met een 'klein' product denken we dat we, in combinatie met de juiste informatie, allemaal een positieve impact kunnen hebben.

Ons doel met ASPAKKIE is om het sigarettenafval in Nederland te verminderen.

 [TEAM ASPAKKIE]

We all like to party and have a good time. (We for sure do.)
Big events such as festivals & concerts are a big part of our community (especially the young culture) all around the world.
While we have all these party’s and feel good moments, we often forget about the mess we leave behind. Think of all the plastic waste, cigaret butts and other trash that have no business laying around in nature.

With everything that's happening in the world right now, it might be difficult to picture ourselves in such a setting. But that's why
more than ever it's important that we educate ourselves, stay conscious of all that is happening and the (direct) effect of our actions. With events being cancelled globally for an unknown amount of time, none of us really know where we're headed. However, we won't let this stop us from focusing on the things we CAN do.

Right now there are several concepts that will be launched through out this summer. We will be using our platform to host new and different topics which we think are important to share. We want to raise awareness around these topics by using our creativity as well. Being Artists ourself it’s very important for us to speak through art.

We stand for a clean and united world and with this product we strive to our do our part as best as we can. Even with a 'small' product we believe that, paired with the right information, we can all make a huge positive impact.

Our goal with ASPAKKIE is to reduce the cigarette waste in the Netherlands.

[TEAM ASPAKKIE]